Var fick det sin början?

Samarbete är nyckeln

Vi har lärt oss mycket om samarbete under åren på byggbranschen. Det är alltid en stor mängd punkter och experter som kall föras samman under varje projekt och här går det ofta åt skogen. Missförstånd och kommunikationsproblem har visat sig vara de största orsakerna till att tidtabellerna dras ut, eller att misstag begås.

Detta var en av orsakerna till att vi grundade Teijo Log. Transparens, tillit och tätt samarbete är de viktigaste faktorerna för ett fungerande projekt.

Effektiv planering

Hur ofta är det inte som man får göra om ritningar och planer under projektets gång? Orsaken till detta kan vara att någon ändrar sig, men alltför ofta är det entreprenörerna som inte känner till varandras arbetsmetorder. I vissa fall har även planeraren för ett område kanske inte fått tillräckligt med praktisk erfarenhet och därmed inte klarar av att göra rationella beslut. Detta är förstås också ett tecken på dålig kommunikation. Vi har därför valt att föra samman yrkeskompetenta och pålitliga partners som bevisat klarar av att göra effektivt samarbete.

Oändliga projekt

Vi på Teijo Log har över 70 års gemensam erfarenhet av att bygga i trä. Huvudorsaken till att vi grundade företage vara för att vi var starkt fastställda på att lösa de dilemman som branschen fortfarande står inför idag. Vi har sett många blivande husägare lida av frustration på grund av oändliga tidtabeller, osäkerheter och ändlösa projekt. När vi har samlat alla experter under samma tak och bygger inomhus 365 dagar om året har vi lyckats eliminera dessa problem för evigt.

Glädje och familj

Vem önskar inte att få tillbringa mer tid tillsammans med familjen? Vi har upplevt många sömnlösa nätter på grund av byggplatser som ligger långt ute i skogen med skyddsutrustning som blåst iväg, regn som skadat konstruktionerna, underleverantörer som inte klarat av sitt jobb och materialleveranser som kommit fler veckor försenat. Allt detta går att undvika då vår underbara personal i Teijo Log fabriken sköter allt detta tillsamman.

Överkomma rädslor

Var och en har känt sig nervös inför stora beslut i livet och speciellt sådana som görs för första gången och kommer att påverka livet en god stund framöver. Vi ville minska på denna oro och hjälpa till med design, planritningar och även 3D ritningar så att du får en rikting känsla av hemmet före beslutstagandet. Vi ger dessutom alla kunder möjligheten att följa med projektet på distans för att minimera transportkostnader och onödig belastning opå naturen.

Lat behöver inte betyda tokig

Det sägs att människan har byggt hus för ungefär 10.000 år nu, men varför har vi utvecklat så pass avancerade och ytterst kemiska processer under de senaste 100 åren? Med vår gemensamma erfarenhet har vi funnit otaliga orsaker varför vi bör minska användingen av plaster och lata metoder som får oss att använda kemikalier i byggandet. Därför har vi valt att gå tillbaka till att jobba med naturens mest underskattade förnybara material, trä. Vi har även utvecklat flera tekniska patenter som hjälper till att göra processen ännu mer ekologisk och säker än förr. 

Orginellt med modularitet

Medan vi ville göra byggandet till en simpel och njutbar process för alla inblandade, ville vi trots allt inte sätta begränsingar. Vi har därför utvecklat trämoduler med unika egenskaper, som ger möjligheten att designa nya och förut oupptäckta lösningar som troligtvis kommer att revolutionera sättet vi ser på hus idag.

Grönt guld

De Finska skogarna har kallats för "det gröna guldet" för dess betydande inverkan på den Finska ekonomin. Trä har även varit en viktig råvara för många industrier förrän plasten kom in i bilden. Tänka sig att till och med husen var gjorda till största delen i trä, med pärttak och trärännor. Eftersom Finlands väderförhållanden är relativt varierande, kunde man tro att ett trähus byggt på 1700-talet inte kunde existera i dag. Detta är så klart falskt, och vi har faktiskt ett bra exempel på detta i staden Åbo i Finland, där en hel del av den gamla stadens träbyggnader fortfarande står intakta. Därför bygger vi i trä.